Khách sạn phổ biến

Balcona Hotel & span
Khách sạn 3 sao
Địa chỉ: 69 đường 3 tháng 2, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
1.310.000 đ